ใบอนุญาตการประกอบการของเรา

การพัฒนาโครงการของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่รอบข้างตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างไปจนถึงหลังโครงการแล้วเสร็จ ด้วยเหตุนี้ฤทธาตระหนักว่า ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญกับ ใบอนุญาตการประกอบการ (License to operate) ซึ่งหมายถึงการยอมรับจากสาธารณชนและบุคคลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการโดยรอบ

ฤทธามีหน่วยงานที่ทุ่มเทให้กับการบริหารความสัมพันธ์กับสาธารณชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเพื่อนบ้านทุกท่าน ทั้งนี้เรายังให้ความสำคัญอย่างสูงกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมและการปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมเพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ฤทธาจะได้รับ “ใบอนุญาตในการประกอบการ” จากสังคมโดยรอบ เพื่อนำมาสู่ความสำเร็จของโครงการของท่าน

Trusted by The Industry Leaders
Next Solution

หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ