การประเมินราคาเชิงพาณิชย์

จากความเชี่ยวชาญในวิศวกรรมและการออกแบบไปจนถึง BIM digital platform ที่สามารถจำลองและพยากรณ์ปริมาณวัสดุอุปกรณ์และจำนวนแรงงานไปจนถึงระยะเวลาการก่อสร้างอย่างแม่นยำ ทักษะและความเชี่ยวชาญเหล่านี้ทำให้ทีมงานประเมินราคาเชิงพาณิชย์ของฤทธาส่งมอบความคุ้มค่าในระดับสูงสุดและสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของเราให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

เอกสารข้อเสนอทางด้านราคา

เป็นการจัดเตรียมเอกสาร BOQ (Bill of quantity) หรือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย รวมถึง Direct cost, Indirect cost และ Overhead & Profit ต่างๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่องานก่อสร้างโครงการ

เอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค

เป็นการจัดเตรียมเอกสารด้านเทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนงานก่อสร้าง การวางแผนการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรชนิดต่างๆ รวมถึงการวางแผนการใช้กำลังพลและแรงงานที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

รายละเอียดที่ครบถ้วน

ฤทธา จะจัดเตรียมข้อเสนอที่มีรายละเอียดครบถ้วน และมีการให้ข้อมูลทั้งทางด้านราคาและเทคนิค ซึ่งได้มาจากประสบการณ์อันยาวนาน บนพื้นฐานของการเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าและต่อรองราคาเพื่อให้อยู่ในงบประมาณของโครงการ

การประมาณราคา
วางแผนค่าใช้จ่าย
การจัดทำข้อเสนอโครงการ
Trusted by The Industry Leaders
Next Solution

ใบอนุญาตการประกอบการของเรา