การออกแบบและวิศวกรรม

ฤทธามีหน่วยงานออกแบบและวิศวกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารทประเภท รวมถึงงานทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น EPC, และ Valued-Engineering เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายพันธมิตรของผู้ชำนาญการเฉพาะกิจทั้งในและต่างประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษอื่นๆของลูกค้าทุกท่าน

One Stop Design & Engineering Service

เรามีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในด้านการออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างสำหรับอาคารทั่วไปและอาคารที่มีความต้องการพิเศษหรือเฉพาะทางแบบครบวงจร พร้อมสร้างความมั่นใจด้วยการใช้เทคโนโลยีและ Software ที่มีชื่อเสียงและทันสมัยระดับโลกในการออกแบบและวางแผนงานก่อสร้างเช่น ETABS, SAP, SAFE, CSICol, Plaxis, Autodesk AEC และ Autodesk BIM 360 เป็นต้น และเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าทุกระดับ

Design, Redesign and Value Engineering for Workability, Constructability and Budget Control

เรามีบริการด้านการออกแบบและปรับแบบทางวิศวกรรม พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างทางเลือกหรือวัสดุทดแทน เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารสามารถก่อสร้างได้สะดวก รวดเร็วและทันตามกำหนดเวลา ในงบประมาณที่กำหนด

Experienced in Various Types of Construction

บริษัท ฤทธา จำกัด มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมายาวนานกว่า 30 ปี เราก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมาหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น อาคารโรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้างสาธารณะที่สำคัญ รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็น iconic/landmark   จึงเชื่อมั่นได้ว่า ด้วยประสบการณ์ที่เรามีสามารถสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด

Compromise with all Stakeholders

ด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน เราจึงได้พัฒนางานออกแบบและการบริหารงานก่อสร้างที่ตอบโจทย์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

Offer Full EPC Package with Specialists

ด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน เราจึงขอนำเสนอบริการแบบ EPC (or Turn key) ครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าทั้งที่เคยมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างและไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน สามารถนำแผนงานหรือแนวความคิดมาให้เราต่อยอดในการออกแบบและพัฒนาไปพร้อมๆกับความต้องการของลูกค้าจนกระทั่งก่อสร้างและส่งมอบอาคารให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ และด้วยบริการแบบ EPC จะทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายเช่น

  • Flexible design and construction
  • Controllable budget
  • Engage with just one contractor
Trusted by The Industry Leaders
Next Solution

BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร)