เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ฤทธา จำกัด ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก ได้ทำการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณกุศล โดยมีผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 70 คน