ชื่อโครงการ : บิ๊กซี สาขา สระบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาโครงการ : พาส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : สระบุรี
ระยะเวลา : 01 March 2023 – 31 October 2023