ชื่อโครงการ : โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน Second Senior School
เจ้าของโครงการ : บริษัท ดับบลิวซีไอบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ปรึกษาโครงการ :
ที่ตั้งโครงการ : กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา : 01 July 2023 – 01 July 2024