เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ทำเนียบองคมนตรี นายกมล โอภาสกิตติ และนายปณิธาน เทพนิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  บริษัท ฤทธา จำกัด เข้าพบท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ เพื่อมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สนับสนุนการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 สภากาชาดไทย